در سال 1376 برای اولین بار در ایران، شرکت توان کاو به منظور اجرای برنامه های مراقبت وضعیت Condition Monitoring در صنایع مختلف، آزمایشگاه بسیار پیشرفته آنالیز روغن را تجهیز نمود.همچنین در راستای شناساندن و ترویج این فن آوری جدید سمینارهای متعدد و دوره های آموزشی کوتاه مدت زیادی برای پرسنل شرکتها و موسسات مختلف برگزار نموده است. هم اینک تعداد بسیار زیادی از شرکتهای صنعتی با این مقوله آشنا شده اند و از نتایج بسیار ارزشمند آن برای بالا بردن توانمندی مجموعه ها و جلوگیری از وقوع هزینه های سنگین و طاقت فرسا بهره می برند.