شرکت سنگان صنعت تولید کننده دستگاههای اندازه‌گیری و ابزار دقیق می‌باشد.