شرکت تولیدی تجاری انارون در سال 1366 فعالیت خود را آغاز نموده است این شرکت داری شماره ثبت 117 در سازمان ثبت شرکت ها است همچنین دارای مجورز رسمی از وزارت صنایع و معادن جهموری اسلامی ایران می باشد.شرکت انارون د رزمینی به مساحت 1000 متر مربع و زیر بنایی معادل 329 متر مربع واقع د رشمال کشور- شهرستان عباس آباد تنکابن تاسیس گردید.