پس از گذشت حدود ده ماه از راه اندازی مجله اینترنتی فـریـا، نسخه دوم آن در تاریخ 85/05/01 راه اندازی شد. هدف شرکت "داتیس پارس" از اطلاع رسانی در زمینه های مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی و ... تقویت فرهنگ انتشار خواندنی های مفید و علمی در اینترنت و کمک به بالابردن سطح دانش عمومی جامعه و نیز کمک به رشد و بقای زبان فارسی در اینترنت است.