راه اندازی سایت های علمی یکی از بهترین راههایی است که به وسیله آن می توانیم در حداقل زمان خود را به کاروان سریع علمی جهان برسانیم و گذشته را جبران نماییم. بر همین اساس نسخه ی آزمایشی این سایت راه اندازی می شود تا بتواند به سادگی پاسخگوی دانش پژوهان و علاقه مندان به علم و دانش در 4 شاخه ی کامپیوتر و اینترنت ، علوم نظری، فنی مهندسی و علوم پژشکی باشد. همه علاقمندان به پیشرفت ایران عزیز می توانند با این سایت همکاری نموده و به وسیله ی اطلاعات خود در زمینه های مختلف علمی، این سایت را تقویت و یاری نمایند.