موسسه نشر رویش در شهریور ماه سال 1368 به منظور انتشار آثار نویسنده شهید حبیب غنی پور آغاز به کار کرد. گل خاکی و عمو سبدی اولین کتاب های .منتشر شده توسط این موسسه بودند انتشار آثار داستانی تعدادی از اعضای شورای نویسندگان مسجد جوادالائمه(ع) در همین سال انجام گرفت. این موسسه گرچه به صورت حرفه ای آغاز به فعالیت نکرده بود, ولی با گذشت زمان به سمت حرفه ای شدن گام برداشت و تا سال 1376 .توانست تعدا د 42 عنوان کتاب در زمینه های مختلف بخصوص ادبیات کودکان منتشر کند. دوره دوم فعالیت موسسه مربوط می شود به انتشار ماهنامه مهتاب که اولین مجله مخصوص دختران نوجوان و جوان محسوب می شد.