اواخر اردیبهشت سال 1382، شش نفر از بلاگرهای سینمایی نویس پس از حضور در جشنواره فیلم کوتاه موج در کیش، تصمیم می گیرند یک تخصصی سینمایی که تا آن زمان وجود نداشت، راه اندازی کنند. این شش نفر اینها بودند: احمد شاهوند، مریم سپاسی، مینا کشاورز، روزبه شهنواز، زهرا بذرپیشه و سیدجواد صفوی.<br /> مجله « سی نت » که هر سال 7 تیرماه تولدش را جشن می گیرد، با تغییرات عمده ای در شکل و محتوا روبرو خواهد شد. این مجله قصد دارد، مقاله های سینمایی دوستان وب لاگ نویس را در « سی نت » گردآوری کند تا از این طریق دست یابی به این نوشته ها آسان تر و سریعتر انجام گیرد.