فروشگاه اینترنتی کتاب دیدآور فعال در زمینه فروش کتاب و مرور اخبار فرهنگی در عرصه ادبی می‌باشد.مزیت این سایت را می توان در فروش کتاب و ارسال به شهرستان ها دانست.