شرکت فولاد کاویان دارای تجهیزات و امکانات ذیل می‌باشد:<br /> 1- تجهیزات گرمایشی. 2- تجهیزات تولیدی. 3 - اتوماسیون. 4- کنترل کیفیت.