شرکت ملی حفاری ایران بزرگترین شرکت حفاری در خصوص نفت و گاز در ایران و خاورمیانه می‌باشد.