سایت انجمن پیروان زرتشت درباره دین زرتشتیان، سرودهای گاتا، فلسفه روحی آنها، موسسات آموزشی زرتشتیان، کودکان و غیره می‌باشد.