شرکت Norsam محصولات و خدماتی را در زمینه‌ی تکنولوژی باریکه‌های یونی متمرکز شده ارائه می‌دهد. در این مرکز از باریکه‌های یونی متمرکز شده بر روی صفحات فلزی ، پلاستیکی و نیمه هادی‌ها استفاده می‌کنند و با استفاده از این باریکه‌های‌ یونی اطلاعات را روی این صفحات ذخیره می‌نمایند. مشاوران این مرکز شرکت‌های مختلف را در زمینه‌های تکنیکی یاری و مشاوره می‌کنند. این سایت شما را با متخصصین و فعالیت‌های این مرکز آشنا می‌سازد.