شرکت سامین نامی که از سال ۱۳۴۲ همواره مترادف با کیفیت بوده است. حفظ کیفیت بالای محصول همیشه سرلوحه اهداف شرکت سامین می باشد.