شرکت جاهد طب در سال 1368 تاسیس شده است و در دو زمینه مختلف فعالیت می کند: <br /> - نمایندگی توزیع دستگاههای نقشه برداری زمینی ، دریایی و هوایی<br /> - توزیع و ارائه جدیدترین تجهیزات و تکنولوژیهای پزشکی<br /> خوشبختانه در هر دو زمینه ، شرکت جاهد طب از زمان تاسیس ، نقشی اساسی و موثر داشته است.