شرکت تولیدی پرچ ساز با هدف تولید انواع پرچ و میخ پرچ ( پرچ کور) در سال 1363 تاسیس شده است واز زمان بهره برداری ارتقاء سطح کیفی از عمده اهداف آن بوده است .