شرکت فضا گویا اندیش از شهریور ماه ۱۳۷۶ طراحی داخلی و دکوراسیون کلیه فضاهای اداری را برعهده دارد.این شرکت با سیستم پیشرفتهCADو CAM طراحی و تولید توسط کامپیوتر تهیه و تولید تجهیزات اداری را برعهده گرفته و بدینوسیله سلیقه و نیاز هر نوع کاربر را تامین می کند.