به لحاظ کمبود منابع اطلاعاتی جامع و مفید در باره شرکت ها و گروههای صنعتی که در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی (عسلویه) ایران مشغول به کار هستند ، شرکت طراحی مهندسی آریانا شرق بر آن شد که در جهت رفع این کمبود گام بردارد. در این سایت آخرین اطلاعات در باره وضعیت موجود صنایع نفت – گاز و پتروشیمی ایران بویژه منطقه عسلویه ارائه گردیده است.