مجتمع تولیدی و صنعتی مهندس هاشمی برای اولین بار در سال ۱۳۵۳باتولید آبگرمکن نفتی شروع بکار نموده و اینک بیش از ۱۲نوع محصول مختلف در ۲۵اندازه و با نامهای تجاری آتش‌سو، دونارسو، سرماسو و پاک سو تولید می‌نماید.