با شروع جنگ تحمیلی فعالیت هواشناسی منطقه جنوبغرب محدود گردید. در سال 1361 مرکز هواشناسی منطقه جنوب‌غرب از آبادان به اهواز منتقل و فعالیت خود را از سرگرفت. سال 1362 نطقه آغاز تحول و دگرگونی در سازمان هواشناسی و سال شروع بازسازی در این سازمان بود. قبل از این تاریخ ایستگاههای هواشناسی اکثراً غیر استاندارد بودند و تعداد آنها بسیار اندک و بصورت ادارات جنبی در فرودگاهها و یا سازمانهای دیگر خدماتی را ارائه می‌نمودند که مهمترین آنها ارائه خدمات به هواپیمائی کشوری بود. از آن تاریخ به بعد روند رشد و توسعه در سازمان شتاب بیشتری گرفت. در حال حاضر کلیه ایستگاههای سینوپتیک کشور با کیفیت خوب و بصورت استاندارد بازسازی و یا احداث گردیده‌اند. علاوه بر آن انواع ایستگاههای تحقیقات کشاورزی، دریائی، خودکار، جوبالا و ایستگاههای ویژه به تشکیلات سابق افزوده شده و ایستگاههای اقلیم شناسی و بارانسنجی در حال افزایش و بازسازی می‌باشند. هم اکنون اداره کل هواشناسی استان خوزستان دارای 14 ایستگاه سینوپتیک، دو ایستگاه تحقیقات کشاورزی، 15 ایستگاه اقلیم شناسی و 73 ایستگاه بارانسنجی می‌باشد و مرکز آن اهواز است.