محصولاتد شرکت اشی مشی در زمینه تولید اسنک، آب معدنی، نوشابه، ماکارانی و امکان بازی، اخبار، جوایز، اسامی برندگان و .... می‌باشد.