سایت شرکت فاراب به معرفی شرکت، پروژه های در دست اجرا، مدیریت پروژه، طراحی و مهندسی، تقاضای تجهیزات، نصب و راه اندازی تجهیزات و غیره می‌پردازد.