شرکت سهامی خاص نان قدس رضوی وابسته به آستان ملکوتی حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام در سال 1346 با اخذ مجوز از شهرداری مشهد و نصب یک دستگاه ماشین خبازی در بیمارستان امام رضا (ع) تولید انواع نانهای مسطح و سپس نانهای حجیم آغاز بکار می کند و به لحاظ استقبال زائرین و مجاورین حضرت رضا (ع) از این محصولات متبرک اندیشه ایجاد یک واحد صنعتی تولید انواع نان ، کیک و شیرینی نضج گرفته و منجر به اخذ مجوز تاسیس در سال 1351 از اداره کل صنایع و معادن وقت می گردد . شرکت نان قدس رضوی دارای آزمایشگاههای مجهز میکروبی ، شیمیایی و آکرودیته بوده و دارای گواهینامه استاندارد ملی ایران و گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد بین المللی ISO 9001-2000 برای انواع تولیدات خود و گواهینامه HACCP از شرکت United انگلستان نیز می باشد.