این سایت متعلق به شرکت ITU می‌باشد. این شرکت اروپاییان را در مقابل خطرات ناشی از تشعشعات رادیواکتیو محافظت می‌نماید. از طریق این سایت می‌توانید درباره‌ی سمینارهای برگزار شده توسط این مرکز اطلاعاتی را کسب نمایید. این سایت شما را با فعالیت‌ها و خدمات این شرکت آشنا می‌سازد و شما می‌توانید فرصت‌های شغلی موجود در این سایت را ملاحظه کرده و جدیدترین خبر‌های موجود در این زمینه را مطالعه کنید و در بخش جستجوگر آن مطالب مورد نیاز خود را به‌دست آورید.