مؤسسه آموزش عالی آزاد فناوران اطلاعات تهران با هدف تربیت نیروی انسانی متخصص، روز آمد کردن دانش فنی شاغلین در سازمانها، کارخانجات، شرکتها و وزارتخانه‌ها، شکوفایی استعداد نهفته جوانان و فراهم کردن بستری مناسب جهت اشتغالزائی درسال 1380 با کسب مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تأسیس گردید.