سایت برق منطقه ای آذربایجان به معرفی سازمان، امکانات سایت، خدمات، نیازمندیها، تابلوی اعلانات و آمار، تحقیقات و استانداردها و روابط عمومی می‌پردازد.