فعالیتهای این شرکت شامل واردات کلیه لوازم دامپزشکی ، ارائه کلیه وسایل جانبی و لوازم نگهداری دامهای کوچک ، تولید نهاله های دامی ، ارایه کلیه نژادهای اصیل سگ ، تهیه و تولید و پخش لوازم پت ، پانسیون و نگهداری حیوانات خانگی و ارایه نژادهای اصیل گربه می‌باشد.