این سایت اطلاعاتی در مورد کشورهای مختلف جهان برای جهانگردان، اخبار بین المللی، تاریخچه کشورها، نقشه های مرجع، اطلاعاتی در مورد کشورها، پرچم کشورها، سرودهای ملی در اختیار کاربران قرار می‌دهد.