این شیوه که توسط آقای علی شایق کارگر پیرایشگر 62 ساله که مدت 45 سال را صرف تحقیق و کشف این شیوه کرده است به جهانیان معرفی می شود این متد که دارای یک دوره 120 روزه می باشد قادر است طاسی شما را به طور کامل درمان کند.جهت اطمینان از صحت این شیوه شما می توانید تصاویر هر دوره را با وضوح بسیار بالا مشاهده نمایید.