این سایت مربوط به یک مرکز طراحی‌کننده‌ی تجهیزات پرواز می‌باشد. این مرکز برنامه‌هایی را برای دانش‌آموزان در نظر گرفته است که دانش‌آموزان توسط آن می‌توانند چگونگی طراحی هواپیماهای کوچک را بیاموزند. شما می‌توانید از گالری عکس و فیلم این مرکز دیدن کنید و اطلاعاتی در مورد طراحی‌های پرواز و استاندارهای موجود در این زمینه به دست آورید.