شرکت تجهیزات پزشکی ابزار درمان فعالیت در زمینه تولید انواع باند، ژل، گاز استریل، و معرفی محصولات، و دسترسی به پست الکترونیک شرکت را در اختیار شما قرار می‌دهد.