از طریق این سایت می‌توانید اطلاعـاتی درباره‌ی پلیمرهای نوری به دست آورید و خصوصیات بعضی از این پلیمرها را به‌صورت جداولی در این سایت مشاهده کنید. این سایت اطلاعاتی را درباره‌ی مواد IR و کاربرد آنها در اختیار شما قرار می‌دهد. این مرکز نرم‌افزارهای متعددی را در این زمینه به شما معرفی کرده و علاقه‌مندان می‌توانند از طریق این سایت آنها را به کامپیوتر خود متصل نمایند. این مرکز از طریق این سایت روش‌های ساخت پلیمرهای ریز ساختار را به علاقه‌مندان توضیح می‌دهد. شما در این سایت می‌توانید خصوصیات فیزیکی ، شیمیایی و کاربرد این پلیمرها را ملاحظه نمایید.