خانه کتابدار برای تربیت و دانش افزایی کتابداران و ترویج گران کتابخانه ویژه ای را از خرداد 1384 در محل خانه کتابدار راه اندازی کرده است که به کتاب های مرجع، مواد خواندنی ویژه کودکان و نوجوانان، متن های نظری و کاربردی ادبیات کودکان و دانش کتابداری مجهز شده است و می تواند به کتابداران، معلمان، پژوهشگران و علاقه مندان در حوزه های مربوطه خدمات ارائه نماید. در این کتابخانه علاوه بر سرویس دهی منابع مطالعاتی، برنامه های ویژه خواندن در محل خانه کتابدار با حضور کتابداران و مروجان برگزار می گردد.