کتابخانه تاریخ به هدف بهبود بخشیدن به تحقیقات تاریخی در آبان ماه سال 1374 تاسیس گردید. در آن زمان اندیشه یک کتابخانه تخصصی در حوزه تاریخ، اندیشه ای بدیع و تازه به شمار می آمد. وجود چند مرکز آموزش تاریخ در قم، ضرورت تاسیس چنین کتابخانه ای را در پی داشت و این کار با حمایت مالی دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی و همراهی و مساعدت حضرت حجت الاسلام و المسلمین شهرستانی امکان پذیر گشت.<br /> در آغاز چندین هزار جلد کتاب خریداری شده و کتابخانه با حدود چهار هزار جلد کتاب افتتاح گردید و کتابهای فراوانی هم از شهرهای مکه و مدینه و جده برای کتابخانه خریداری شده است.