این سایت به معرفی مجموعه و برنامه هفتگی دبیران و کلاسها و آزمونها و امکان ارتباط با مجموعه و بخشی بنام دانش آموزی را در اختیار شما قرار می دهد.