این سایت یک شبکه‌ی اطلاع‌رسانی کامل از ورزش دوومیدانی است. کلیه‌ی اطلاعات ، خدمات و ابزار و تجهیزات لازم در این رشته توسط سایت فوق ارائه گردیده است. این سایت دارای سیستم اطلاعات بسیار جالبی است که می‌توان آن را بر روی کامپیوتر شخصی خود نصب نمود و از امکانات خاص آن بهره‌مند گردید. هم‌چنین آموزش این رشته‌ی ورزشی و ارائه‌ی اطلاعات و قوانین و مقررات حاکم بر بازی از دیگر خدمات این سایت می‌باشد.