اخبار مربوط به نفت و گاز ، گزارشات ، طرح ها ، نمایشگاه‌ها و اطلاعات مربوط به نفت و گاز به زبان انگلیسی در این سایت قرار گرفته است.