شرکت آرد گندم سازی البرز در سال ۱۹۹۰ با ظرفیت ۱۸۰ تن در ۲۴ ساعت آغاز به کار کرد.