گروه گرافیک طوبی یکی از گروه‏های فعال در بخش نرم‏افزار مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی می‏باشد که همگام با دیگر گروه‏ها مسئولیت تولید صفحات گرافیکی برای بکارگیری در نرم‏افزارهای علوم اسلامی را به عهده دارد. از آنجایی که مقداری از فعالیت مرکز تحقیقات معطوف به ایجاد پایگاه‏ها در اینترنت می‏باشد گرافیک طوبی در جهت طراحی و پیاده‏سازی گرافیکی صفحات« Web»نیز فعالیت چشمگیری را دارا می‏باشد در کنار تمامی این فعالیتهای پر حجم و سنگین از اوایل سال 1378 این گروه اقدام به تهیه تصاویر هنری متناسب با مناسبتهای اسلامی نمود. ازدیاد این تصاویر افراد گروه را به فکر ارایه آنها به صورت تقویم تاریخ در اینترنت انداخت که نتیجه این فکر در قالب پایگاه گرافیک طوبی عرضه گردید است بدیهی است که در ابتدای راه هستیم و پیشنهادات و انتقادات شما می‏تواند در جهت ارتقای هر چه بیشتر این پایگاه مفید باشد.