اهداف ستاد عبارتند از:<br /> 1. اطلاع رسانی در خصوص فرهنگ نماز در ابعاد دینی ، علمی ، معرفتی، پژوهشی، فرهنگی و هنری <br /> 2. تبلیغ و ترویج فرهنگ نماز در سطوح مختلف ملی و بین المللی<br /> 3. ارائه آموزش های مرتبط با معارف ، احكام ، آداب ، اسرار عبادت ، نماز و دعا<br /> 4. ارائه خدمات به مراجعین و بستر سازی جهت همكاری صاحب نظران ، پژوهشگران و هنرمندان و معرفی آثار آنها در خصوص فرهنگ نماز <br /> 5. پاسخ گویی به نیازها و سئوالات مراجعین پیرامون فرهنگ عبادت ، نماز و دعا