مركز تحقیقات چشم از سال 1378 رسماً و در فضایی بسیار محدود در قسمتی از بخش چشم بیمارستان شهید دكتر لبافی نژاد فعالیت خود را آغاز كرد. هر چند كه آغاز كار مركز همراه با مشكلات متعددی بود ولیكن با تلاش كادر موجود و نیز حمایت های بیدریغ ریاست محترم مركز دانشگاه و معاونت محترم پژوهشی و همچنین اقبال كادر هییت علمی گروه چشم از این مركز نوپا, این مركز به رشد روز افزونی نایل گردید. در ابتدای سال 80 و با تغییر كادر اداری و پژوهشی، تلاش روزافزونی در جهت گسترش هر چه بیشتر فعالیت های مركز تحقیقات صورت گرفت