این سایت شما را با علوم مختلف مانند: جبر ، ریاضیات ، زیست شناسی ،شیمی ، زبان انگلیسی آشنا می‌کند و به معرفی کشورهای اروپایی ، نقشه‌ی کشورها و خصوصیات جغرافیایی آنها می‌پردازد. این سایت بسیاری از بازی‌ها و فعالیت‌های سرگرم کننده را برای شما ارائه می‌دهد و نرم‌افزارهای را در زمینه‌ی ریاضیات کودکان معرفی می‌نماید. شما می‌توانید در صورت تمایل آنها را خریداری و از برنامه‌های آموزشی این سایت نیز بهره مند شوید.