پالایشگاه بندرعباس در نزدیكی ساحل خلیج فارس و در زمینی به مساحت حدود 700 هكتار واقع شده است.<br /> طراحی احداث ساختمان این واحد صنعتی بوسیله مدیریت امور مهندسی و ساختمان شركت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران انجام گرفته است.