مطالب این سایت شامل معرفی فدراسیون ، قوانین و مقررات ، سفرهای دریایی ، دریانوردان فدراسیون ، کلوب های دریانوردی ، نتایج مسابقات و ... می باشد.