ماهنامه دنیای تغذیه نشریه ای کاملا مستقل بوده که به صورت تمام رنگی و در تیراژ 35000 جلد در نیمه هر ماه انتشار می یابد. این ماهنامه با نگاه علمی به مفهوم غذا و با در نظر داشتن نقش اساسی آنها در سلامت مردم و سعادت و کامیابی جامعه از اردیبهشت ماه سال 1381 پا به عرصه مطبوعات تخصصی کشور نهاده تا سهمی هر چند اندک در تنظیم برنامه ریزیهای بنیادی مرتبط با غذای مردم و سلامتی جامعه بر عهده گرفته و ایفای نقش نماید. مدیر مسئول ماهنامه در حال حاضر آقای اصغر نعمتی می باشد.