از طریق این سایت با کشور شیلی آشنامی‌شوید و می‌توانید برای دوستان خود کارت پستال‌های زیبا ارسال کنید. این سایت به معرفی هتل‌ها ، غذاهای محلی ، فصل‌ها و آب و هوای این کشور می‌پردازد. در این سایت می‌توانید عکس‌های مربوط به این کشور را ملاحظه نمایید.