این سایت متعلق به بیمارستان میلاد تهران واقع در بزرگراه همت است.