ضمن تشكر بخاطر انتخاب بیمارستان فوق تخصصی خاتم الانبیاء(ص) برای رفع نیاز درمانی خود به اطلاع می رساند این بیمارستان در سال 1366 و به منظور تامین نیازهای درمانی فوق تخصصی كه در آن سالها بیماران را برای درمان مجبور به اعزام به خارج از كشور می كرد تاسیس گردید و با همكاری مجربترین كادرهای پزشكی و پیشرفته ترین وسایل به كار خود ادامه داد. در شرایط حاضر این مجموعه بیمارستانی كه در اغلب رشته های فوق تخصصی از جمله جراحی قلب- جراحی قفسه صدری- جراحی زانو- جراحی ستون فقرات و... فعال است به طور خودكفا به ارائه خدمات درمانی به مردم مشغول می باشد.