سیستم Kompass یک مرکز برای تجارت است. فروشندگان می توانند کالاهای خود را عرضه کنند و خریداران آنچه را نیاز دارند پیدا کنند.