شرکت تحقیقاتی صنایع انفورماتیک، عضو کمیته ملی برق و الکترونیک کشور در IEC جهانی می باشد. این شرکت نماینده انحصاری موسسه استاندارد ETL-SEMKO سوئد در ایران است و به عنوان تنها آزمایشگاه مستقل تایید کیفیت محصولات رایانه ای در کشور، شناخته می شود.در سال 1378، به علت بروز مساله تغییر تاریخ میلادی از 1999 به 2000، اجرای طرح اطلاع رسانی مشکلات رایانه ای سال 2000 در کشور برعهده این شرکت گذاشته شد. هم چنین تدوین متون ملی استاندارد در زمینه های الکترونیک و رایانه از وظایف محوله به شرکت تحقیقاتی صنایع انفورماتیک بوده است.