بازار بورس دات کام از ابتدا بنا را برا طلاع رسانی شفاف و آموزش کامل نهاده است و سپس به کسب در آمد اندیشده است بطوری که اعتقاد دارد فضا برای مشتری بگونه ای باید باشد که هیچ نقطه مجهولی ذهن سرمایه گذار را مشغول نکرده و با اطمینان کامل و اطلاعات جامع و کافی اقدام به سرمایه گذاری نماید. اکنون خرسند یم از اینکه شاهدیم توصیه های سرمایه گذاران به دیگران بیشتر از آگهی های تبلیغاتی ما باعث جذب سرمایه گذاران شده است.